Partneri:

Politika kvality

Spoločnosť BEAD s.r.o. je jednou zo spoločností na trhu so zabezpečovaním medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy a zabezpečovania sprostredkovateľskej činnosti v tejto oblasti. Firma bola založená v roku 2007 pretransformovaním firmy Magdaléna Bernáthová BEAD SPED založenej v roku 1990.

Súčasný vozový park pozostáva z vozidiel typu SCANIA, IVECO EUROCARGO, CITROEN.
Kamiónovú prepravu zabezpečujeme plachtovými a skriňovými vozidlami od 0,5 t do 24 t.

Uspokojovanie potrieb našich zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácie zásad kvality našej firmy.
  • Zákazník je hlavným hodnotiteľom kvality našich činností, zavedením systému zabezpečovania kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 mu poskytujeme primeranú istotu, že výsledky našej činnosti majú požadovanú kvalitu.

  • Vytvárame podmienky pre to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade s platnými technickými a legislatívnymi normami a predpismi.

  • Každý pracovník nesie zodpovednosť za výsledky svojej práce.

  • Zabezpečovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia. Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov je pre nás samozrejmosťou.

  • Kvalita vytvára dobré meno spoločnosti a je nutnou podmienkou pre jej prosperitu.

  • Spoločnosť si dáva za záväzok trvalo zefektívňovať SMK.

Politika kvality je v organizácii vydaná ako samostatný dokument a sú ňou zoznámení všetci pracovníci organizácie.